HW087 Converted2

بلاگ گروه های آموزشی مجتمع علوی شیراز

طرحی نو بسوی آموزش

آخرين مطالب

b2ap3_thumbnail_PhotoGrid_1484901666061.jpg

Last modified در روز
تعداد بازديد: 5
امتياز دهيد:
0

b2ap3_thumbnail_PhotoGrid_1484901583156.jpg

Last modified در روز
تعداد بازديد: 4
امتياز دهيد:
0

ارسال شده توسط در روز جمعه, 01 بهمن 1395 در دسته دسته بندی نشده

b2ap3_thumbnail_815940346_73653.jpg

Last modified در روز
تعداد بازديد: 8
امتياز دهيد:
0

ارسال شده توسط در روز جمعه, 01 بهمن 1395 در دسته دسته بندی نشده

b2ap3_thumbnail_814710759_82897_20170119-210431_1.jpg

Last modified در روز
تعداد بازديد: 8
امتياز دهيد:
0

ارسال شده توسط در روز جمعه, 01 بهمن 1395 در دسته دسته بندی نشده

گل پسرای من ،این هفته سوره مبارکه بینه را در برنامه صبحگاه داریم.

برای راحتی در حفظ این سوره زیبا فایل صوتی زیر را دانلود نمایید.

b2ap3_thumbnail_607676730-2574592102.jpg

دانلود

Last modified در روز
تعداد بازديد: 5
امتياز دهيد:
0

ارسال شده توسط در روز جمعه, 01 بهمن 1395 در دسته دسته بندی نشده

b2ap3_thumbnail_CYMERA___20170119-204026_1.jpg

Last modified در روز
تعداد بازديد: 9
امتياز دهيد:
0

ارسال شده توسط در روز جمعه, 01 بهمن 1395 در دسته دسته بندی نشده

b2ap3_thumbnail_CYMERA___20170119-203713_1.jpg

Last modified در روز
تعداد بازديد: 13
امتياز دهيد:
0

ارسال شده توسط در روز پنج شنبه, 30 دی 1395 در دسته دسته بندی نشده

b2ap3_thumbnail_Screenshot_-----_20170119-101938_1.pngb2ap3_thumbnail_Screenshot_-----_20170119-101853_1.png

برچسب گذاری شده در: پایه اول
Last modified در روز
تعداد بازديد: 25
امتياز دهيد:

ارسال شده توسط در روز پنج شنبه, 30 دی 1395 در دسته دسته بندی نشده

b2ap3_thumbnail_Screenshot_-----_20170119-100732_1.pngb2ap3_thumbnail_Screenshot_-----_20170119-100642_1.png

برچسب گذاری شده در: پایه اول
Last modified در روز
تعداد بازديد: 30
امتياز دهيد:

ارسال شده توسط در روز چهارشنبه, 29 دی 1395 در دسته دسته بندی نشده

b2ap3_thumbnail_IMG_20170118_111728.jpgb2ap3_thumbnail_IMG_20170118_102007.jpgb2ap3_thumbnail_IMG_20170118_102001.jpgb2ap3_thumbnail_IMG_20170118_120635.jpg

 

 

برچسب گذاری شده در: پایه اول
Last modified در روز
تعداد بازديد: 39
امتياز دهيد:

ارسال شده توسط در روز چهارشنبه, 29 دی 1395 در دسته دسته بندی نشده

b2ap3_thumbnail_IMG_20170118_080401.jpgb2ap3_thumbnail_IMG_20170118_080503.jpgb2ap3_thumbnail_IMG_20170118_075752.jpgb2ap3_thumbnail_IMG_20170118_080012.jpg

برچسب گذاری شده در: پایه اول
Last modified در روز
تعداد بازديد: 24
امتياز دهيد:

b2ap3_thumbnail_img1484767717293.pngb2ap3_thumbnail_img1484767537003.pngb2ap3_thumbnail_img1484767571500.pngb2ap3_thumbnail_img1484767592940.pngb2ap3_thumbnail_img1484767612399.pngb2ap3_thumbnail_img1484767633589.pngb2ap3_thumbnail_img1484767656503.pngb2ap3_thumbnail_img1484767672950.pngb2ap3_thumbnail_img1484767687405.pngb2ap3_thumbnail_img1484767701074.png

Last modified در روز
تعداد بازديد: 12
امتياز دهيد:
0

b2ap3_thumbnail_IMG_20170118_154231.jpgb2ap3_thumbnail_IMG_20170118_154221.jpgb2ap3_thumbnail_IMG_20170118_154311.jpgb2ap3_thumbnail_IMG_20170118_154329.jpgb2ap3_thumbnail_IMG_20170118_154242_20170118-192358_1.jpgb2ap3_thumbnail_IMG_20170118_163616.jpgb2ap3_thumbnail_IMG_20170118_163724.jpgb2ap3_thumbnail_IMG_20170118_163800.jpgb2ap3_thumbnail_IMG_20170118_163919.jpgb2ap3_thumbnail_IMG_20170118_164001.jpgb2ap3_thumbnail_IMG_20170118_164848.jpgb2ap3_thumbnail_IMG_20170118_164856.jpgb2ap3_thumbnail_IMG_20170118_164944.jpgb2ap3_thumbnail_IMG_20170118_165004.jpgb2ap3_thumbnail_IMG_20170118_165032.jpgb2ap3_thumbnail_IMG_20170118_165106.jpg

Last modified در روز
تعداد بازديد: 10
امتياز دهيد:
0

ارسال شده توسط در روز چهارشنبه, 29 دی 1395 در دسته کلاس ششم
Last modified در روز
تعداد بازديد: 17
امتياز دهيد:
0

ارسال شده توسط در روز چهارشنبه, 29 دی 1395 در دسته كلاس پنجم
Last modified در روز
تعداد بازديد: 18
امتياز دهيد:
0

ارسال شده توسط در روز چهارشنبه, 29 دی 1395 در دسته مهارت زندگی

b2ap3_thumbnail_PhotoGrid_1484553554432.jpg

Last modified در روز
تعداد بازديد: 1
امتياز دهيد:
0

b2ap3_thumbnail_PhotoGrid_1484553613898.jpg

Last modified در روز
تعداد بازديد: 6
امتياز دهيد:
0

ارسال شده توسط در روز چهارشنبه, 29 دی 1395 در دسته دسته بندی نشده

b2ap3_thumbnail_IMG-20170118-WA0005.jpg b2ap3_thumbnail_IMG-20170118-WA0004.jpg

b2ap3_thumbnail_IMG-20170118-WA0003.jpg b2ap3_thumbnail_IMG-20170118-WA0002.jpg

b2ap3_thumbnail_IMG-20170118-WA0001.jpg b2ap3_thumbnail_IMG-20170118-WA0000.jpg

Last modified در روز
تعداد بازديد: 11
امتياز دهيد:
0

ارسال شده توسط در روز چهارشنبه, 29 دی 1395 در دسته دسته بندی نشده

b2ap3_thumbnail_IMG-20170118-WA0008.jpg b2ap3_thumbnail_IMG-20170118-WA0007.jpg

b2ap3_thumbnail_IMG-20170118-WA0006.jpg b2ap3_thumbnail_IMG-20170118-WA0010.jpg

Last modified در روز
تعداد بازديد: 6
امتياز دهيد:
0

ارسال شده توسط در روز چهارشنبه, 29 دی 1395 در دسته كلاس اول

b2ap3_thumbnail_IMG-20170118-WA0007.jpgb2ap3_thumbnail_IMG-20170118-WA0009.jpg

Last modified در روز
تعداد بازديد: 29
امتياز دهيد:
0
TOP