HW087 Converted2

بلاگ گروه های آموزشی مجتمع علوی شیراز

طرحی نو بسوی آموزش

آخرين مطالب

ارسال شده توسط در روز چهارشنبه, 27 دی 1396 در دسته پایه ششم

b2ap3_thumbnail_untitled2_20180117-201804_1.png

 

 

آخرین ویرایش در روز
تعداد بازديد: 1
Rate this blog entry:
0

ارسال شده توسط در روز چهارشنبه, 27 دی 1396 در دسته پایه ششم

b2ap3_thumbnail_untitled2_20180117-201214_1.png

جهت دانلود نمونه سوالات مرات روی تصویر کلیک کنید

 

آخرین ویرایش در روز
تعداد بازديد: 1
Rate this blog entry:
0

ff01

ff03

آخرین ویرایش در روز
تعداد بازديد: 1
Rate this blog entry:

ارسال شده توسط در روز چهارشنبه, 27 دی 1396 در دسته پایه پنجم

td06

برچسب گذاری شده در: ریاضی نرم افزار آموزشی پایه پنجم
آخرین ویرایش در روز
تعداد بازديد: 8
Rate this blog entry:

ارسال شده توسط در روز چهارشنبه, 27 دی 1396 در دسته پایه پنجم

td04

برچسب گذاری شده در: علوم پایه پنجم
آخرین ویرایش در روز
تعداد بازديد: 7
Rate this blog entry:

ارسال شده توسط در روز چهارشنبه, 27 دی 1396 در دسته دسته بندی نشده

b2ap3_thumbnail_11.jpg

برچسب گذاری شده در: علوم فعالیت کلاسی پایه دوم
آخرین ویرایش در روز
تعداد بازديد: 0
Rate this blog entry:
0

ارسال شده توسط در روز چهارشنبه, 27 دی 1396 در دسته دسته بندی نشده

b2ap3_thumbnail_20180117-174346.png

برچسب گذاری شده در: آموزش پایه دوم
آخرین ویرایش در روز
تعداد بازديد: 2
Rate this blog entry:
0

ارسال شده توسط در روز چهارشنبه, 27 دی 1396 در دسته دسته بندی نشده

b2ap3_thumbnail_20180117-171814.png

برچسب گذاری شده در: آموزش ریاضی پایه دوم
آخرین ویرایش در روز
تعداد بازديد: 0
Rate this blog entry:
0

ارسال شده توسط در روز چهارشنبه, 27 دی 1396 در دسته دسته بندی نشده

b2ap3_thumbnail_20180117-165105.png

برچسب گذاری شده در: آموزش ریاضی پایه دوم
آخرین ویرایش در روز
تعداد بازديد: 3
Rate this blog entry:
0

ارسال شده توسط در روز چهارشنبه, 27 دی 1396 در دسته دسته بندی نشده

b2ap3_thumbnail_20180117-162352.png

برچسب گذاری شده در: آموزش ریاضی پایه دوم
آخرین ویرایش در روز
تعداد بازديد: 2
Rate this blog entry:
0

ارسال شده توسط در روز چهارشنبه, 27 دی 1396 در دسته دسته بندی نشده

b2ap3_thumbnail_1.jpg.png

برچسب گذاری شده در: آموزش زنگ علوم پایه دوم
آخرین ویرایش در روز
تعداد بازديد: 1
Rate this blog entry:
0

ارسال شده توسط در روز چهارشنبه, 27 دی 1396 در دسته دسته بندی نشده

b2ap3_thumbnail_1_20180117-160122_1.png

برچسب گذاری شده در: آموزش زنگ علوم پایه دوم
آخرین ویرایش در روز
تعداد بازديد: 1
Rate this blog entry:
0

ارسال شده توسط در روز چهارشنبه, 27 دی 1396 در دسته مطالب تدریس شده
برچسب گذاری شده در: آموزشی
آخرین ویرایش در روز
تعداد بازديد: 2
Rate this blog entry:
0

ارسال شده توسط در روز چهارشنبه, 27 دی 1396 در دسته مطالب تدریس شده

b2ap3_thumbnail_104.jpg

برچسب گذاری شده در: آموزشی
آخرین ویرایش در روز
تعداد بازديد: 2
Rate this blog entry:
0

ارسال شده توسط در روز چهارشنبه, 27 دی 1396 در دسته مطالب تدریس شده

b2ap3_thumbnail_photo_--_--_20180117-073247_1.jpg               b2ap3_thumbnail_photo_--_--_20180117-073257_1.jpg

برچسب گذاری شده در: اطلاعات عمومی
آخرین ویرایش در روز
تعداد بازديد: 2
Rate this blog entry:
0

ارسال شده توسط در روز چهارشنبه, 27 دی 1396 در دسته پایه پنجم

آخرین ویرایش در روز
تعداد بازديد: 5
Rate this blog entry:
0

ارسال شده توسط در روز چهارشنبه, 27 دی 1396 در دسته پایه پنجم

آخرین ویرایش در روز
تعداد بازديد: 6
Rate this blog entry:
0

ارسال شده توسط در روز سه شنبه, 26 دی 1396 در دسته پایه پنجم

t01

برچسب گذاری شده در: ریاضی هوش وخلاقیت پایه پنجم
آخرین ویرایش در روز
تعداد بازديد: 17
Rate this blog entry:
آخرین ویرایش در روز
تعداد بازديد: 9
Rate this blog entry:
0
آخرین ویرایش در روز
تعداد بازديد: 8
Rate this blog entry:
0
TOP