HW087 Converted2

بلاگ گروه های آموزشی مجتمع علوی شیراز

طرحی نو بسوی آموزش

آخرين مطالب

ارسال شده توسط در روز پنج شنبه, 03 فروردين 1396 در دسته كلاس چهارم


برای دریافت تکلیف کلیک کنید .

b2ap3_thumbnail_pdf_20170323-070848_1.png

 

برچسب گذاری شده در: تکلیف چهارم
Last modified در روز
تعداد بازديد: 11
امتياز دهيد:
0

ارسال شده توسط در روز پنج شنبه, 03 فروردين 1396 در دسته كلاس چهارم

برای دریافت تکلیف بر روی شکل زیر کلیک کنید 

b2ap3_thumbnail_pdf.png

برچسب گذاری شده در: تکلیف چهارم
Last modified در روز
تعداد بازديد: 13
امتياز دهيد:
0

ارسال شده توسط در روز چهارشنبه, 02 فروردين 1396 در دسته دسته بندی نشده

b2ap3_thumbnail___20170322-055954_1.pngb2ap3_thumbnail___20170322-060008_1.pngb2ap3_thumbnail___20170322-060001_1.pngb2ap3_thumbnail___20170322-055947_1.pngb2ap3_thumbnail___20170322-055941_1.pngb2ap3_thumbnail___20170322-055927_1.pngb2ap3_thumbnail___20170322-055934_1.png

Last modified در روز
تعداد بازديد: 14
امتياز دهيد:
0

ارسال شده توسط در روز سه شنبه, 01 فروردين 1396 در دسته كلاس چهارم

b2ap3_thumbnail_604285_2841.jpgb2ap3_thumbnail_82015910-706169391.jpg

 

پسران خوبم قبل از عید به هم قول دادیم بیشتر از هر موقعی مواظب طبیعت و جانوران آن باشیم ما متوجه شدیم که زندگی ما بستگی به سلامت طبیعت

دارد .پس یادمون نمیره به هم چه چیزهایی گفتیم

بعد از تعطیلات بی صبرانه منتظر نقاشی ها و متن های زیبای شما در مورد دوستیتان با زمین هستم.

 

Last modified در روز
تعداد بازديد: 12
امتياز دهيد:

ارسال شده توسط در روز سه شنبه, 01 فروردين 1396 در دسته كلاس چهارم

b2ap3_thumbnail_happy-nowruz-gif-photos-71.gif

دانش آموزان خوبم یک سال پر از تلاش را پشت سر گذاشتیم و روز های خوب زیادی را با هم سپری کردیم  امیدوارم سال جدید همراه با تلاش و کوشش و

شادی برای تک تک شما عزیزانم باشد.

 

 

برچسب گذاری شده در: چهارم
Last modified در روز
تعداد بازديد: 18
امتياز دهيد:

ارسال شده توسط در روز یکشنبه, 29 اسفند 1395 در دسته دسته بندی نشده

b2ap3_thumbnail_MOM-I-LOVE-YUO21.jpg

Last modified در روز
تعداد بازديد: 13
امتياز دهيد:
0

ارسال شده توسط در روز یکشنبه, 29 اسفند 1395 در دسته دسته بندی نشده

b2ap3_thumbnail_IMG-20170319-WA0017.jpgb2ap3_thumbnail_IMG-20170319-WA0013.jpgb2ap3_thumbnail_IMG-20170319-WA0014.jpgb2ap3_thumbnail_IMG-20170319-WA0015.jpgb2ap3_thumbnail_IMG-20170319-WA0016.jpg

Last modified در روز
تعداد بازديد: 25
امتياز دهيد:
0

ارسال شده توسط در روز یکشنبه, 29 اسفند 1395 در دسته كلاس اول

                                               b2ap3_thumbnail_IMG-20170319-WA0003.jpg

Last modified در روز
تعداد بازديد: 18
امتياز دهيد:
0

ارسال شده توسط در روز جمعه, 27 اسفند 1395 در دسته دسته بندی نشده

قلعه حیوانات اثر جورج اورول

تحلیل و بررسی ازنگاه دانش آموزان

 

b2ap3_thumbnail_Photo-0021_20170317-141458_1.jpgb2ap3_thumbnail_Photo-0022_20170317-141508_1.jpg

Last modified در روز
تعداد بازديد: 12
امتياز دهيد:
0

ارسال شده توسط در روز جمعه, 27 اسفند 1395 در دسته دسته بندی نشده

اکسپرسیونیسم

آشنایی با هنرمندان سبک، مولفه های آن و...

نقاشی بر اساس تابلو جیغ اثر "ادوارد مونک"

 

b2ap3_thumbnail_Photo-0005_20170317-140725_1.jpgb2ap3_thumbnail_Photo-0007_20170317-140736_1.jpgb2ap3_thumbnail_Photo-0008_20170317-140749_1.jpgb2ap3_thumbnail_Photo-0009_20170317-140757_1.jpgb2ap3_thumbnail_Photo-0010_20170317-140804_1.jpgb2ap3_thumbnail_Photo-0011_20170317-140812_1.jpgb2ap3_thumbnail_Photo-0013_20170317-140822_1.jpgb2ap3_thumbnail_Photo-0014_20170317-140831_1.jpgb2ap3_thumbnail_Photo-0015_20170317-140844_1.jpgb2ap3_thumbnail_Photo-0016_20170317-140852_1.jpgb2ap3_thumbnail_Photo-0017_20170317-140903_1.jpgb2ap3_thumbnail_Photo-0018_20170317-140911_1.jpgb2ap3_thumbnail_Photo-0019_20170317-140924_1.jpgb2ap3_thumbnail_Photo-0020_20170317-140937_1.jpgb2ap3_thumbnail_download.jpg

 

Last modified در روز
تعداد بازديد: 20
امتياز دهيد:
0

ارسال شده توسط در روز سه شنبه, 24 اسفند 1395 در دسته پیش دبستانی

Last modified در روز
تعداد بازديد: 111
امتياز دهيد:
0

ارسال شده توسط در روز سه شنبه, 24 اسفند 1395 در دسته کلاس ششم
نکتــــــــــــه 1: کلمه های عربی همزه دار که همزه ی آن در آخر کلمه واقع شده است ، در فارسی بدون همزه ی پایانی نوشته می شوند . مانند : املاء – انشاء – امضاء – اجراء و... که در فارسی به صورت املا – انشا- امضا- اجرا نوشته می شوند . گاهی همزه ی کلمات عربی در فارسی به حرف «ی» تبدیل می شود . مانند : دائم دایم قائم قایم زائد زاید نکتــــــــــه 2: صرف فعل : هرفعل را می توان درشش صیغه صرف کرد. از آن جا که هرفعل سه شخص دارد وهرشخص ممکن است مفرد یا جمع باشد ، از این رو فعل در شش صیقه صرف می شود که عبارتند از : اول شخص مفرد/ دوم مشخص مفرد / سوم شخص مفرد اول شخص جمع / دوم شخص جمع / سوم شخص جمع نکتـــــــــــــــــــه 3: شناسه : جزیی از فعل است که مفهوم شخص و مفرد وجمع بودن فعل را در بر دارد . هر شناسه در واقع به یکی از ضمیر های « من – تو – او – ما – شما – آن ها » اشاره می کند . اول شخص مفرد :ــَ م دوم شخص مفرد :ی سوم شخص مفرد: ــَ د اول شخص جمع ــَ یم دوم شخص جمع :ید سوم شخص جمع : ــَ ند توجه : فعل سوم شخص مفرد در زمان ماضی شناسه ندارد . مثل : گفت – رفت نکتـــــــــــــــــــه 4 : بن فعل : درهرفعل بخشی است که مفهوم کار یا حالت از آن مشخص می شود که به این بخش «بن فعل » گفته می شود که ثابت است ودرساخت های شش گانه ی فعل می آید وپیام اصلی فعل را دربردارد. مثال : 1) خوردم – خوردی – خورد- خوردیم- خوردید - خوردند 2) می خورم – می خوری – می خورد – می خوریم – می خورید – می خورند این فعل ها در عمل خوردن مشترک هستند . در قسمت 1 «خورد» و در قسمت 2 « خور» یکسان هستند . این دو بخش بُن فعل هستند که مفهوم اصلی فعل را می رسانند . بنا براین هرفعل دو بُن دارد : بُن ماضی – بُن مضارع توجـــــــــــه : فعل های گذشته و آینده از بُن ماضی ساخته می شوند وفعل های زمان حال وامر از بن مضارع . نکتـــــــــــــــــــــــه 5: بن ماضی : در فعل های ساده پس از حذف« ـــَ ن » از مصدر ، بن ماضی باقی می ماند .بن ماضی در واقع فعل سوم شخص مفرد ماضی ساده است. بن ماضی : مصدر بدون ـــــَ ن پایانی مثل : دیدن = دید کاشتن = کاشت گفتن = گفت (پس از حذف «ن » فعل سوم شخص مفرد در ماضی ساده اند ) نکتـــــــــــــــــــه 6: بن مضارع : برای پیدا کردن بن مضارع ، فعل را به صورت امر در آورید وسپس حرف «ب» را از اول فعل بردارید ، آن چه باقی می ماند ، بن مضارع است . پس بن مضارع شکی از فعل امر است که حرف «ب» از ابتدای آن حذف شده است . پس فعل امر بدون حرف«ب» مثل : بخور = خور ببین = بین بکار = کار نکته 7 : مصدر : اسمی است که معنای فعلی دارد ودر واقع گونه صرف نشده ی فعل است و مانند فعل مفهوم انجام گرفتن کار یا حالتی را نشان می دهد با این تفاوت که مصدر شخص و زمان را در بر نمی گیرد . علامت مصدر «ــَ ن » است . وقتی بن ماضی فعلی با «ــَ ن » ترکیب شود ، مصدر به دست می آید . مثل : نوشتن – خواندن و..... نکتـــــــــــه 8 : زمان فعل : هر فعل سه زمان اصلی دارد: ماضی (گذشته)، مضارع (حال )، مستقبل (آینده) فعل ماضی : مهم ترین فعل های ماضی عبارت اند از : ماضی ساده – ماضی نقلی – ماضی استمراری – ماضی بعید – ماضی التزامی ماضی ساده : بن ماضی + شناسه کاربرد : برای بیان کاری که در گذشته به طور کامل انجام گرفته است . مثل : دیروز به مدرسه رفتم. مثال : رفت +م = رفتم رفت + ی = رفتی رفت (درزمان ماضی سوم شخص مفرد شناسه ندارد ) رفت + یم = رفتیم رفت + ید = رفتید رفت + ند = رفتند ماضی نقلی : صفت مفعولی ( بن ماضی + ه ) + ام ، ای ، است ، ایم ، اید ، اند کاربرد : برای انجام کاری در زمان گذشته رخ داده وتا زمان حال ادامه یافته ویاآثار آن هنوز برجای است . مثال : من درس هایم را خوانده ام . رفت +ه +ام = رفته ام رفت + ه+ ای = رفته ای رفت + ه + است = رفته است رفت + ه + ایم = رفته ایم رفت +ه + اید = رفته اید رفت + ه + اند = رفته اند توجه : گاهی فعل «است» درماضی نقلی ساخت سوم شخص مفرد حذف می شود . توجه: توجه داشته باشید که « ام – ای – است – ایم – اید – اند » درفعل ماضی نقلی شناسه نیستند ، بلکه گونه ای از فعل (استن ) همراه شناسه اند که امروز این فعل به صورت کامل صرف نمی شود . ماضی استمراری : می + بن ماضی ساده + شناسه کاربرد :برای بیان کاری که در گذشته به صورت پیوسته ادامه داشته است . مثال: آن ها خانه بزرگی می ساختند. می + رفت +م = می رفتم می +رفت + ی = می رفتی می + رفت = می رفت می+رفت + یم = می رفتیم می + رفت + ید = می رفتید می + رفت + ند = می رفتند ماضی بعید : صفت مفعولی (بن ماضی +ه ) + صرف فعل بود ن ( بودم – بودی – بود – بودیم –بودید – بودند ) کاربرد: برای بیان کاری که در گذشته پیش از کار دیگر اتفاق افتاده است . مثال : مریم کارش را تمام کرده بود که از راه رسیدم . رفته + بودم = رفته بوده رفته + بودی= رفته بودی رفته + بود = رفته بود رفته + بودیم = رفته بودیم رفته + بودید = رفته بودید رفته + بودند = رفته بودند ماضی التزامی : صفت مفعولی + باشم – باشی – باشد – باشیم – باشید – باشند کاربرد : برای بیان کاری که در گذشته همراه با احتمال ،آرزو و شک وتردید انجام گرفته است. مثال : شاید برادرم از مسافرت آمده باشد . رفته + باشم = رفته باشم رفته + باشی = رفته باشی رفته + باشد = رفته باشد رفته + باشیم =رفته باشیم رفته + باشید = رفته باشید رفته + باشند = رفته باشند فعل مضـــــــــــــــارع : فعلی که به زمان حال یا آینده دلالت می کند . انواع مضارع : مضارع اخباری – مضارع التزامی مضارع اخباری : می + بن مضارع(فعل امر بدون حرف « ب » ) + شناسه . کاربرد فعل مضارع اخباری : برای بیان وقوع کاری در زمان حال و آینده استفاده می شود . اخبار به معنای خبر دادن است . مثال : به کتابخانه می روم. می + رو +م = می روم می + رو + ی = می روی می + رو + د = می رود می + رو + یم = می رویم می + رو + ید = می روید می + رو + ند = می روند مضارع التزامــــــــــی : بـ + بن مضارع(فعل امر بدون حرف « ب ») + شناسه کاربرد: برای بیان احتمال ،آرزو وشک وتردید در آینده استفاده می شود . مثال : شاید به کتابخانه بروم . بـ + رو + م = بروم بـ + رو + ی= بروی بـ + رو+ د = برود بـ + رو+ یم = برویم بـ + رو+ ید = بروید بـ + رو+ ند = بروند فعل آینــــــــده : برای بیان کاری که درزمان آینده انجام خواهد شد ،به کار می رود. خواهم – خواهی – خواهد – خواهیم – خواهید – خواهند + بن ماضی فعل آینده از مضارع خواستن وبن ماضی ساخته می شود . مثال : هفته آینده به مسافرت خواهم رفت . خواهم +رفت = خواهم رفت خواهی + رفت = خواهی رفت خواهد + رفت = خواهد رفت خواهیم + رفت = خواهیم رفت خواهید + رفت= خواهید رفت خواهند + رفت = خواهند رفت
برچسب گذاری شده در: آموزشی
Last modified در روز
تعداد بازديد: 101
امتياز دهيد:

ارسال شده توسط در روز سه شنبه, 24 اسفند 1395 در دسته كلاس اول

b2ap3_thumbnail_PhotoGrid_1489470337041.jpg

Last modified در روز
تعداد بازديد: 108
امتياز دهيد:
0
Last modified در روز
تعداد بازديد: 101
امتياز دهيد:
0

ارسال شده توسط در روز سه شنبه, 24 اسفند 1395 در دسته دسته بندی نشده

b2ap3_thumbnail_IMG_20170311_094232.jpgb2ap3_thumbnail_IMG_20170311_094303.jpgb2ap3_thumbnail_IMG_20170311_094329.jpgb2ap3_thumbnail_IMG_20170311_130444.jpg

برچسب گذاری شده در: پایه اول
Last modified در روز
تعداد بازديد: 114
امتياز دهيد:

b2ap3_thumbnail_IMG_20170313_123052_20170314-041145_1.jpgb2ap3_thumbnail_IMG_20170313_123109.jpgb2ap3_thumbnail_IMG_20170313_090644.jpgb2ap3_thumbnail_IMG_20170313_090707.jpgb2ap3_thumbnail_IMG_20170313_090656.jpgb2ap3_thumbnail_IMG_20170313_123031_20170314-041054_1.jpg

برچسب گذاری شده در: پایه اول
Last modified در روز
تعداد بازديد: 136
امتياز دهيد:

ارسال شده توسط در روز دوشنبه, 23 اسفند 1395 در دسته كلاس چهارم

تبریک گل پسرا

b2ap3_thumbnail_DSC_1035.JPG

b2ap3_thumbnail_DSC_1037-1.jpg

برچسب گذاری شده در: تصاوير چهارم
Last modified در روز
تعداد بازديد: 100
امتياز دهيد:
0

b2ap3_thumbnail_DSC_1040.JPG

Last modified در روز
تعداد بازديد: 97
امتياز دهيد:
0

b2ap3_thumbnail_DSC_1039.JPG

b2ap3_thumbnail_DSC_1038.JPG

برچسب گذاری شده در: تصاوير چهارم
Last modified در روز
تعداد بازديد: 98
امتياز دهيد:
0

ارسال شده توسط در روز دوشنبه, 23 اسفند 1395 در دسته كلاس چهارم

b2ap3_thumbnail_DSC_1048.JPG

b2ap3_thumbnail_DSC_1053.JPG

b2ap3_thumbnail_DSC_1052.JPG

b2ap3_thumbnail_DSC_1045.JPG

برچسب گذاری شده در: تصاوير چهارم
Last modified در روز
تعداد بازديد: 108
امتياز دهيد:
0
TOP