بلاگ گروه های آموزشی مجتمع علوی شیراز

طرحی نو بسوی آموزش

نمونه سوالات نوبت دوم

ادامه خواندن
  6 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
6 بازدید
0 Comments

همه دختران من

ادامه خواندن
  83 بازدید
  0 Comments
83 بازدید
0 Comments

سوالات ریاضی نوبت دوم سال گذشته

File Name: 004
File Size: 49 kb
Download File
File Name: 003
File Size: 62 kb
Download File
File Name: 002
File Size: 64 kb
Download File
File Name: 001
File Size: 77 kb
Download File
ادامه خواندن
  39 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
39 بازدید
0 Comments

نمونه سوالات ریاضی ششم برای مرور و تمرین

File Name: Q13921111Pt191141031
File Size: 129 kb
Download File
File Name: Q13930424P4trtgu873
File Size: 398 kb
Download File
File Name: 13960302P4kgj29250-1
File Size: 967 kb
Download File
File Name: Q13921102P32zkjx471
File Size: 455 kb
Download File
File Name: Q13930518Pd5782d146
File Size: 2.4 mb
Download File
File Name: --5--95
File Size: 429 kb
Download File
File Name: 13980223Pr68372926
File Size: 118 kb
Download File
File Name: 13980225-054810
File Size: 578 kb
Download File
ادامه خواندن
  16 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
16 بازدید
0 Comments

گیاهان شورپسند

ادامه خواندن
  36 بازدید
  0 Comments
36 بازدید
0 Comments

نمونه سوالات درس بیست و دوم "مطالعات اجتماعی"

ادامه خواندن
  20 بازدید
  0 Comments
20 بازدید
0 Comments

نمونه سوالات درس بیست و یکم "مطالعات اجتماعی"

ادامه خواندن
  19 بازدید
  0 Comments
19 بازدید
0 Comments

هیجان زنگ دیکته با دیکته ی گروهی!

ادامه خواندن
  10 بازدید
  0 Comments
10 بازدید
0 Comments

تدریس درس مطالعات اجتماعی توسط دانش آموزان

ادامه خواندن
  15 بازدید
  0 Comments
15 بازدید
0 Comments

تکلیف پنجم مورخ 98/2/21

File Name: Q13921129P9q99gt67
File Size: 1.2 mb
Download File
ادامه خواندن
  21 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
21 بازدید
0 Comments

نمونه سوالات ریاضی پایه ششم جهت مرور و تمرین

File Name: Q13921116P88jvs697
File Size: 855 kb
Download File
File Name: Q13930509Piep2f4989
File Size: 502 kb
Download File
ادامه خواندن
  251 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
251 بازدید
0 Comments

مطالعات اجتماعی ، هدیه های آسمانی ، دیکته ششم ( تکلیف 23 )

File Name: تکلیف دیکته ششم 
File Size: 252 kb
Download File
File Name: تکلیف مطالعات اجتماعی ششم 
File Size: 1.4 mb
Download File
File Name: تکلیف هدیه های آسمانی ششم 
File Size: 271 kb
Download File
File Name: تکلیف مطالعات اجتماعی ششم 
File Size: 1.4 mb
Download File
ادامه خواندن
  30 بازدید
  0 Comments
30 بازدید
0 Comments

برترین های دفتر مدیریت

ادامه خواندن
  28 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
28 بازدید
0 Comments

نمونه سوال فارسی پنجم (جهت مرور وآمادگی)

File Name: ----
File Size: 344 kb
Download File
File Name: ----5
File Size: 417 kb
Download File
ادامه خواندن
  26 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
26 بازدید
0 Comments

نمونه سوال فارسی ششم (جهت مرور وآمادگی)

File Name: ----
File Size: 375 kb
Download File
File Name: ---
File Size: 242 kb
Download File
File Name: ---_13980217-061115_1
File Size: 102 kb
Download File
ادامه خواندن
  31 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
31 بازدید
0 Comments

نمونه سوالات علوم پنجم ترم دوم

File Name: ---
File Size: 368 kb
Download File
ادامه خواندن
  21 بازدید
  0 Comments
21 بازدید
0 Comments

نمونه سوالات علوم ششم خردادماه

File Name: ----
File Size: 340 kb
Download File

Enter your text here ...

ادامه خواندن
  20 بازدید
  0 Comments
20 بازدید
0 Comments

انشایی خلاق و پر از هیجان با ترکیب شخصیت ها و اتفاق های داستان های مختلف

ادامه خواندن
  23 بازدید
  0 Comments
23 بازدید
0 Comments

نمونه ای از فعالیت های پژوهشی آزاد

ادامه خواندن
  25 بازدید
  0 Comments
25 بازدید
0 Comments

کنفرانس درس آزادی خرمشهر توسط دختران خوبم پرنیان نام آور و روژان نام آور

ادامه خواندن
  20 بازدید
  0 Comments
20 بازدید
0 Comments