HW087 Converted2

بلاگ گروه های آموزشی مجتمع علوی شیراز

طرحی نو بسوی آموزش

آخرين مطالب

b2ap3_thumbnail_IMG-20180519-WA0023.jpg

آخرین ویرایش در روز
تعداد بازديد: 1
Rate this blog entry:
0

b2ap3_thumbnail_3_20180519-182445_1.jpg

آخرین ویرایش در روز
تعداد بازديد: 1
Rate this blog entry:
0

ارسال شده توسط در روز شنبه, 29 ارديبهشت 1397 در دسته فناوری اطلاعات

b2ap3_thumbnail_6_20180519-181327_1.jpg

آخرین ویرایش در روز
تعداد بازديد: 0
Rate this blog entry:
0

ارسال شده توسط در روز شنبه, 29 ارديبهشت 1397 در دسته فناوری اطلاعات

b2ap3_thumbnail_2_20180519-180048_1.jpg

آخرین ویرایش در روز
تعداد بازديد: 0
Rate this blog entry:
0

ارسال شده توسط در روز شنبه, 29 ارديبهشت 1397 در دسته فناوری اطلاعات

b2ap3_thumbnail_5_20180519-175503_1.jpg

آخرین ویرایش در روز
تعداد بازديد: 0
Rate this blog entry:
0

ارسال شده توسط در روز شنبه, 29 ارديبهشت 1397 در دسته فناوری اطلاعات

b2ap3_thumbnail_1_20180519-175242_1.jpg

آخرین ویرایش در روز
تعداد بازديد: 0
Rate this blog entry:
0

ارسال شده توسط در روز شنبه, 29 ارديبهشت 1397 در دسته پایه اول

 b2ap3_thumbnail_IMG-20180517-WA0009.jpg      b2ap3_thumbnail_IMG-20180519-WA0000.jpg

b2ap3_thumbnail_IMG-20180517-WA0008.jpg    b2ap3_thumbnail_IMG-20180517-WA0002.jpg

آخرین ویرایش در روز
تعداد بازديد: 1
Rate this blog entry:
0

ارسال شده توسط در روز جمعه, 28 ارديبهشت 1397 در دسته پایه دوم

b2ap3_thumbnail_img1526629643559.jpg

آخرین ویرایش در روز
تعداد بازديد: 3
Rate this blog entry:
0

b2ap3_thumbnail_img1526629025820.jpg

آخرین ویرایش در روز
تعداد بازديد: 3
Rate this blog entry:
0

ارسال شده توسط در روز جمعه, 28 ارديبهشت 1397 در دسته پایه دوم

b2ap3_thumbnail_img1526628485012_20180518-170424_1.jpg

آخرین ویرایش در روز
تعداد بازديد: 2
Rate this blog entry:
0

26

برچسب گذاری شده در: پایه ششم
آخرین ویرایش در روز
تعداد بازديد: 4
Rate this blog entry:

25

برچسب گذاری شده در: پایه پنجم
آخرین ویرایش در روز
تعداد بازديد: 5
Rate this blog entry:

24

برچسب گذاری شده در: چهارم
آخرین ویرایش در روز
تعداد بازديد: 5
Rate this blog entry:

23

برچسب گذاری شده در: پایه سوم
آخرین ویرایش در روز
تعداد بازديد: 6
Rate this blog entry:

22

برچسب گذاری شده در: پایه دوم
آخرین ویرایش در روز
تعداد بازديد: 5
Rate this blog entry:

21

برچسب گذاری شده در: پایه اول
آخرین ویرایش در روز
تعداد بازديد: 5
Rate this blog entry:

ارسال شده توسط در روز پنج شنبه, 27 ارديبهشت 1397 در دسته پایه پنجم

t181

برچسب گذاری شده در: هوش وخلاقیت پایه پنجم
آخرین ویرایش در روز
تعداد بازديد: 15
Rate this blog entry:

ارسال شده توسط در روز پنج شنبه, 27 ارديبهشت 1397 در دسته پایه پنجم

t180

برچسب گذاری شده در: تمرين رياضي پایه پنجم
آخرین ویرایش در روز
تعداد بازديد: 9
Rate this blog entry:

ارسال شده توسط در روز پنج شنبه, 27 ارديبهشت 1397 در دسته پایه اول

b2ap3_thumbnail_IMG-20180517-WA0028.jpgb2ap3_thumbnail_IMG-20180517-WA0025.jpg

آخرین ویرایش در روز
تعداد بازديد: 8
Rate this blog entry:
0

ارسال شده توسط در روز پنج شنبه, 27 ارديبهشت 1397 در دسته پایه اول

                                                    b2ap3_thumbnail_IMG-20180517-WA0032.jpg

آخرین ویرایش در روز
تعداد بازديد: 5
Rate this blog entry:
0
TOP