تکلیف هفته شانزدهم آموزشی

Enter your text here ...   Download PDF File Here
  89 بازدید
  0 Comments
89 بازدید
0 Comments

کلیپ دور همی یلدا

جشن یلدا بر خانواده ی بزرگ علوی مبارک  شعر خوانی دورهمی یلدا توسط نوآموزان یلدا مبارک یلدا مبارک https://aparat.com/v/14oHT
  86 بازدید
  0 Comments
86 بازدید
0 Comments

نمایش یلدا

​نمایش یلدا با هدف پرورش مهارت زبان آموزی و حافظه ی شنیداری و آشنایی با مراسم ملی توسط نوآموزان اجرا شد. سپاس فراوان از همراهی والدین عزیز نمایش یلدا نمایش یلدا https://www.aparat.com/v/Md5oO
  85 بازدید
  0 Comments
85 بازدید
0 Comments

فعالیت های آذر ماه پیش دبستان

فعالیت های پیش دبستان فعالیت های مهارتی و آموز شی پیش دبستان https://www.aparat.com/v/UxRJM
  96 بازدید
  0 Comments
96 بازدید
0 Comments

تکلیف هفته پانزدهم آموزشی

Enter your text here ... File Name: -- File Size: 392 kb Download File
  186 بازدید
  0 Comments
186 بازدید
0 Comments

توصیه های یلدایی

توصیه های یلدایی در کرونا توصیه های کرونایی https://www.aparat.com/v/oMEPv
  56 بازدید
  0 Comments
56 بازدید
0 Comments

جشن تولد مجازی در شعبه 2

با هدف شادی در کلاس اقدام به برگزاری جشن تولد مجازی در روز ولادت نوآموزان نمودیم. با تشکر از والدینی که ما را در این راه یاری نمودند  جشن تولد مجازی جشن تولد مجازی https://www.aparat.com/v/U6fld
  113 بازدید
  0 Comments
113 بازدید
0 Comments

تکلیف هفته چهاردهم آموزشی

File Name: -- File Size: 750 kb Download File
  225 بازدید
  0 Comments
225 بازدید
0 Comments

تکلیف هفته سیزدهم آموزشی

File Name: -_13990911-215245_1 File Size: 524 kb Download File
  178 بازدید
  0 Comments
178 بازدید
0 Comments

طنز کرونایی

طنز کرونایی طنز آموزشی https://www.aparat.com/v/Mk5Z1
  94 بازدید
  0 Comments
94 بازدید
0 Comments

تکلیف هفته دوازدهم آموزشی

  Download PDF File Here
  185 بازدید
  0 Comments
185 بازدید
0 Comments

نحوه ی پیدایش چهار فصل

نوآموزان با هدف آشنایی با مفاهیم جدید و با هدف شناخت محیط اطراف و بالا بردن ذوق هنری و زیبایی شناختی در طبیعت  اقدام به ساخت ماکت فصل ها نمودند.نوآموزان فعال در این زمینه مورد تشویق قرار گرفتند  آموزش پیدایش چهار فصل چهار فصل https://www.aparat.com/v/HIh8f
  116 بازدید
  0 Comments
116 بازدید
0 Comments

آموزش رنگین کمان

نوآموزان با هدف آشنایی با نحوه ی تشکیل رنگین کمان با توجه به اینکه در مرحله ی عینی قرار دارند اقدام به انجام آزمایش عملی نمودند  آموزش رنگین کمان رنگین کمان https://www.aparat.com/v/Qj4GO