جشن غنچه ها پیش دبستان

یک جشن متفاوت با رعایت پروتکلهای بهداشتی و به صورت گروه های ۳ نفره ، آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰  
  54 بازدید
  0 Comments
54 بازدید
0 Comments

مانور شروع کلاسهای مجازی در وضعیت قرمز

ارتباط بین مربی و نو اموز ، تحربه و خاطره شاد شروع سال تحصیلی  
  162 بازدید
  0 Comments
162 بازدید
0 Comments

قصه گویی ( محیط زیست)

آشنایی کودکان با حفظ محیط زیست در قالب قصه 
  138 بازدید
  0 Comments
138 بازدید
0 Comments

مهارتهای زندگی( کنترل خشم و بیان احساسات )

https://www.aparat.com/v/uG9xO
  134 بازدید
  0 Comments
134 بازدید
0 Comments

مهارتهای فردی(موضوع : نظم و انضباط)

https://www.aparat.com/v/BJDoF
  136 بازدید
  0 Comments
136 بازدید
0 Comments

مهارت دست ورزی تکه چسبانی یا کلاژ

مهارت دست ورزی تکه چسبانی یا کلاژ مهارت دست ورزی تکه چسبانی یا کلاژ https://www.aparat.com/v/4Kio6
  68 بازدید
  0 Comments
68 بازدید
0 Comments

قصه گویی (دگر پذیری)

آموزش مهارت پذیرش دیگران و برقرار کردن ارتباط در قالب قصه​
  47 بازدید
  0 Comments
47 بازدید
0 Comments

مهارتهای زندگی(قانون پذیری)

https://www.aparat.com/v/GpuXt
  61 بازدید
  0 Comments
61 بازدید
0 Comments

مهارتهای دست ورزی( آموزش نحوه صحیح دست گرفتن مداد )

https://www.aparat.com/v/q8oR4
  61 بازدید
  0 Comments
61 بازدید
0 Comments

مهارتهای فردی(وسایل شخصی)

https://www.aparat.com/v/peNgK
  79 بازدید
  0 Comments
79 بازدید
0 Comments

قصه گویی ( موضوع : سلام کردن )

https://www.aparat.com/v/sxUVY
  119 بازدید
  0 Comments
119 بازدید
0 Comments

مهارتهای زندگی(همکاری و کار گروهی )

https://www.aparat.com/v/tfpMh#
  59 بازدید
  0 Comments
59 بازدید
0 Comments

مهارت دست ورزی پرتاب و هدف

مهارت دست ورزی پرتاب و هدف مهارت دست ورزی پرتاب و هدف https://www.aparat.com/v/9kQaf
  150 بازدید
  0 Comments
150 بازدید
0 Comments

مهارتهای فردی( آداب غذا خوردن)

https://www.aparat.com/v/rv9Ap
  57 بازدید
  0 Comments
57 بازدید
0 Comments

قصه گویی(موضوع : حل مساله)

https://www.aparat.com/v/wDWxV
  60 بازدید
  0 Comments
60 بازدید
0 Comments

مهارتهای زندگی (دوست یابی)

https://www.aparat.com/v/KInfL
  65 بازدید
  0 Comments
65 بازدید
0 Comments

مهارت دست ورزی مهره و دوخت

مهارت دست ورزی مهره کردن و دوخت مهارت دست ورزی مهره کردن و دوخت https://www.aparat.com/v/TjCsU
  74 بازدید
  0 Comments
74 بازدید
0 Comments

مهارتهای فردی( موضوع : دستشویی رفتن)

https://www.aparat.com/v/dBfZJ
  70 بازدید
  0 Comments
70 بازدید
0 Comments

قصه گویی( موضوع :دوستی)

https://www.aparat.com/v/GgZde
  89 بازدید
  0 Comments
89 بازدید
0 Comments

مهارتهای زندگی(بهداشت محیط)

https://www.aparat.com/v/wsJnE
  132 بازدید
  0 Comments
132 بازدید
0 Comments