اتاق بازی

Enter your text here ...
  122 بازدید
  0 Comments
122 بازدید
0 Comments

ریاضی(مفهوم تند تر و کند تر)با تلفیق نمایش خلاق

Enter your text here ...
  173 بازدید
  0 Comments
173 بازدید
0 Comments

ساخت کاردستی

روند صحیح پاره گردن کاغذ با استفاده از سه انگشت اصلی که پیش نیاز گرفتن مداد است  
  91 بازدید
  0 Comments
91 بازدید
0 Comments

اموزش نحوه صحیح شستن دستها

مربی بهداشت با اموزش نحوه صحیح شستن دستها به نوموران .انها را تشویق کرد - به رعایت بهداشت فردی و پیشگیری از بیماریها 
  103 بازدید
  0 Comments
103 بازدید
0 Comments

به وقت شعر و سرود

Enter your text here ...
  106 بازدید
  0 Comments
106 بازدید
0 Comments

قصه گویی و نمایش خلاق

با عروسک های دستی و با همکاری نو اموزان داستان قوانین کلاسی را بازگو کردیم 
  102 بازدید
  0 Comments
102 بازدید
0 Comments

کاردستی( توپ کاغذی)

Enter your text here ...
  71 بازدید
  0 Comments
71 بازدید
0 Comments

ریاضی( الگو سازی)

نواموزان پس از تمرین با ابزار کمک اموزشی موفق به ساخت ردیف و الگوهای مرتب گردید 
  116 بازدید
  0 Comments
116 بازدید
0 Comments

انس با قران

Enter your text here ...
  97 بازدید
  0 Comments
97 بازدید
0 Comments

بازی تقویت حس شنوایی

Enter your text here ...
  86 بازدید
  0 Comments
86 بازدید
0 Comments

ورزش انفرادی با رعایت پرتکولهای بهداشتی

Enter your text here ...
  98 بازدید
  0 Comments
98 بازدید
0 Comments

پروژه علوم

پروژه علوم پروژه علوم https://www.aparat.com/v/9tXiI
  83 بازدید
  0 Comments
83 بازدید
0 Comments

تقویت مهارت دست ورزی (مچاله کردن کردن کاغذ)

در هر کودک با توجه به رشد و افزایش درک، ماه به ماه مهارت های مختلفی بروز می کند. یکی از این مهارت ها دست ورزی است که پایه بسیاری دیگر از مهارت ها مثل نقاشی کشیدن و نوشتن محسوب می شود و درواقع شامل به کار گیری ماهیچه های ظریف انگشتان دست است. کودکی که مهارت های دست ورزی قوی دارد، در سنین پیش دبستانی قادر به مدادگرفتن و آغاز تمرین نوشتن است اما کودکی...