گپی با نوگلان پایه ی دوم:

گلهای زیبا همان طور که می دانید امسال به اندازه ی یک سال تحصیلی بزرگتر شدید و مطمنا انتظار ما و پدر ومادر و اطرافیان یک کمی از شما بیشتر شده .ما خوب می فهمیم که دوست دارید شاد باشید وبخندید و بازی کنید ،اما به یاد داشته باشید که برای بهتر شدن و کامل تر شدن به کمی تلاش بیشتر احتیاج داریم .ما هدف های بزرگ وقشنگی داریم که برای رسیدن به اون ه...
ادامه خواندن
  54 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
54 بازدید
0 Comments

استفاده از لوح ریاضی و کار در کلاس با محور اعدادی بزرگ برای یادگیری بهتر

Enter your text here ...
  39 بازدید
  0 Comments
39 بازدید
0 Comments

فارسی را تمرین کنید

  44 بازدید
  0 Comments
44 بازدید
0 Comments

والدین عزیز مطالعه کنند:

  38 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
38 بازدید
0 Comments

دیکته ی خمیری یک دیکته ی شاد و رنگی برای بچه ها

  41 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
41 بازدید
0 Comments

ایجاد تنوع در کلاس

برای ایجاد شور وبازی در کلاس درس میتوانیم از بچه ها بخواهیم که با دست علامت تیک و ضربدر را نشان دهند و به شکل گروهی به سوالات درست وغلط فارسی پاسخ بدهند 
  40 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
40 بازدید
0 Comments

آشنایی با مفهوم کتابخانه با شعر

  90 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
90 بازدید
0 Comments

یاداوری دیکته کلمات

  66 بازدید
  0 Comments
66 بازدید
0 Comments