یک روز شاد و جذاب با نانوا های کوچک

  10 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
10 بازدید
0 Comments

دریافت جام تربیت و شور و حال بچه ها

  10 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
10 بازدید
0 Comments

اجرای جذاب و خلاقانه طرح پرلز در کلاس

  7 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
7 بازدید
0 Comments

آموزش جذاب حواس پنج گانه{از طریق شعر و بازی و آزمایش و...}

  3 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
3 بازدید
0 Comments

ب مثل بابا

  17 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
17 بازدید
0 Comments

آزمایش علوم{روی آب/شناور/ته نشین}

  15 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
15 بازدید
0 Comments

آشنایی با محیط آزمایشگاه/مشاهده و دقت و توجه

  20 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
20 بازدید
0 Comments

اهدای پرچم اخلاق به شعبه3

  14 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
14 بازدید
0 Comments

آموزش نشانه د

  16 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
16 بازدید
0 Comments

آموزش ترکیب صدا و کلمه

Enter your text here ...
  16 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
16 بازدید
0 Comments

آموزش نشانه ب

.
  49 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
49 بازدید
0 Comments

آموزش نشانه آ

آموزش نشانه آ از طریق داستان و شعر 
  36 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
36 بازدید
0 Comments

تکلیف خلاق{کار با چوب خط}

پسران گلم  تعداد اشیا مختلف را با چوب خط نشان دادند. 
  17 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
17 بازدید
0 Comments

درس نگاره 9{مسجد محله ما}

​.دانش آموزان جهت آشنایی با مسجد به مسجد محله خود رفته و از آن جا بازدید کردند  هدف:انس با مکان های مذهبی/آشنایی با مسجد محله/دقت و توجه به محیطی که در آن زندگی می کنند و............
  18 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
18 بازدید
0 Comments

آموزش جدول ماتریس از طریق قصه

هدف:ایجاد انگیزه و جذابیت /مشارکت دانش آموزان در تدریس/یادگیری بهترو....... 
  31 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
31 بازدید
0 Comments

آموزش روش انتقال با دست کش

هدف:ایجاد جذابیت و علاقه/مشارکت در آموزش/تثبیت یادگیری 
  46 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
46 بازدید
0 Comments

بخش کردن کلمات با بازی{تلفیق درس فارسی و ریاضی}

هدف:هماهنگی چشم و دست/تقویت دقت و توجه/ایجاد علاقه وانگیزه/تقویت شمارش/دستورزی و..... 
  28 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
28 بازدید
0 Comments

تکلیف خلاق در منزل {تلفیق درس ریاضی و فارسی}

هدف:تقویت دقت و توجه به محیط پیرامون/تلفیق درس فارسی و ریاضی/ایجاد علاقه وانگیزه /تقویت مهارت شمردن و...... 
  57 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
57 بازدید
0 Comments

روز جهانی کودک مبارک{یک روز شاد با فرفره و اهدای گلدان به باغچه کوچک مدرسه}

اگر کودکان نبودند شکوفه‌های زندگی به بهار نمی‌رسیدند و خانواده بی مفهوم‌ترین واژه‌ای می‌شد که در لغت نامه‌ها می‌شد پیدا کنی روز کودک مبارک 
  40 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
40 بازدید
0 Comments

کلیپ کوتاهی از آموزش جدول سودوکو با کمک دانش آموزان

  110 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
110 بازدید
0 Comments