تکلیف هفته هشتم آموزشی

Enter your text here ... File Name: --- File Size: 355 kb Download File
  65 بازدید
  0 Comments
65 بازدید
0 Comments

تکلیف هفته چهارم آموزشی

Enter your text here ... File Name: ----.pdf000 File Size: 522 kb Download File
  130 بازدید
  0 Comments
130 بازدید
0 Comments

تکلیف هفته سوم اموزش

Enter your text here ... File Name: ---- File Size: 572 kb Download File
  88 بازدید
  0 Comments
88 بازدید
0 Comments

اتاق بازیهای فکری

Enter your text here ...
  77 بازدید
  0 Comments
77 بازدید
0 Comments

مهارتهای حرکتی

تقویت مهارتهای حرکتی با انجام بازی های متنوع 
  94 بازدید
  0 Comments
94 بازدید
0 Comments

ریاضی (آموزش عدد یک )

تفکیک و جدا سازی  
  55 بازدید
  0 Comments
55 بازدید
0 Comments

پروژه علوم

ارایه نواموزان دز طمینه ی علوم و بهداشت با تهیه تصاویر مربوط به اموزش و تکیه بر استقال کلامی کودکان انجام شد 
  94 بازدید
  0 Comments
94 بازدید
0 Comments

تمرینات پیش نیاز لوحه نویسی

Enter your text here ...
  80 بازدید
  0 Comments
80 بازدید
0 Comments

علوم( وسایل شخصی)

Enter your text here ...
  54 بازدید
  0 Comments
54 بازدید
0 Comments

ریاضی ( مفهوم کمتر و بیشتر)تلفیق آموزش و قصه گویی

Enter your text here ...
  72 بازدید
  0 Comments
72 بازدید
0 Comments

اریگامی(ساخت قایق)

Enter your text here ...
  74 بازدید
  0 Comments
74 بازدید
0 Comments

اتاق بازی

Enter your text here ...
  80 بازدید
  0 Comments
80 بازدید
0 Comments

ریاضی(مفهوم تند تر و کند تر)با تلفیق نمایش خلاق

Enter your text here ...
  77 بازدید
  0 Comments
77 بازدید
0 Comments

ساخت کاردستی

روند صحیح پاره گردن کاغذ با استفاده از سه انگشت اصلی که پیش نیاز گرفتن مداد است  
  46 بازدید
  0 Comments
46 بازدید
0 Comments

اموزش نحوه صحیح شستن دستها

مربی بهداشت با اموزش نحوه صحیح شستن دستها به نوموران .انها را تشویق کرد - به رعایت بهداشت فردی و پیشگیری از بیماریها 
  74 بازدید
  0 Comments
74 بازدید
0 Comments

به وقت شعر و سرود

Enter your text here ...
  72 بازدید
  0 Comments
72 بازدید
0 Comments

قصه گویی و نمایش خلاق

با عروسک های دستی و با همکاری نو اموزان داستان قوانین کلاسی را بازگو کردیم 
  68 بازدید
  0 Comments
68 بازدید
0 Comments

کاردستی( توپ کاغذی)

Enter your text here ...
  41 بازدید
  0 Comments
41 بازدید
0 Comments

ریاضی( الگو سازی)

نواموزان پس از تمرین با ابزار کمک اموزشی موفق به ساخت ردیف و الگوهای مرتب گردید 
  76 بازدید
  0 Comments
76 بازدید
0 Comments

انس با قران

Enter your text here ...
  65 بازدید
  0 Comments
65 بازدید
0 Comments