پروزه آهنربا

Enter your text here ... Enter your custom HTML codes in this sec tion ...
  87 بازدید
  0 Comments
87 بازدید
0 Comments

آموزش ساخت ماسک دوران قرنطینه

Enter your text here ... Enter your custom HTML codes in this section ...
  103 بازدید
  0 Comments
103 بازدید
0 Comments

بازی دقت . تمرکز

Enter your text here ... Enter your custom HTML codes in this section ...
  92 بازدید
  0 Comments
92 بازدید
0 Comments

کاردستی ماهی همراه با تدریس مجازی

Enter your text here ... Enter your custom HTML codes in this sect ion ...
  104 بازدید
  0 Comments
104 بازدید
0 Comments

تکالیف مهارت محور { قرنطینه}

Enter your text here ... Enter your custom HTML codes in this sectio n ...
  112 بازدید
  0 Comments
112 بازدید
0 Comments

اریگامی موش تدریس مجازی

Enter your text here ... Enter your custom HTML code s in this section ...
  105 بازدید
  0 Comments
105 بازدید
0 Comments

تدریس مجازی نشانه ق باقصه

Enter your text here ... Enter your custom HTML cod es in this section ...
  126 بازدید
  0 Comments
126 بازدید
0 Comments

آموزش مجازی جمع نظام دار عدد 9 با ترسیم چوب خط

Enter your text here ... Enter your custom HTML codes i n this section ...
  171 بازدید
  0 Comments
171 بازدید
0 Comments

آموزش مجموعه سازی عدد 9

Enter your text here ... Enter your custom HTML codes in t his section ...
  136 بازدید
  0 Comments
136 بازدید
0 Comments

آموزش مجازی نشانه ل

Enter your text here ... Enter your custom HTML codes in this section ... Enter your custom HTML codes in this ...
  111 بازدید
  0 Comments
111 بازدید
0 Comments

آموزش جدول سودوکو رنگ

Enter your text here ...
  130 بازدید
  0 Comments
130 بازدید
0 Comments

مجموعه سازی عدد ۸

جمع و تفریق عدد با چوب خط شناخت نماد عدد   
  99 بازدید
  0 Comments
99 بازدید
0 Comments

خاطرات روز مادر در پیش دبستان علوی

همراه با تبریکات خالص کودکان هر 5 شعبه   Enter your custom HTML in this section ...
  104 بازدید
  0 Comments
104 بازدید
0 Comments

خاطرات اردوی پدر و فرزندی

 خاطرات شیرین یک روز شاد در اردوگاه دانش اموزی با پدران عزیز   Enter your custom HTML codes in this >
  103 بازدید
  0 Comments
103 بازدید
0 Comments

خ مثل خودکار مثل خیار

Enter your text here ...
  101 بازدید
  0 Comments
101 بازدید
0 Comments

۲۲بهمن بر ملت غیور ایران زمین‌ مبارک‌

Enter your text here ...
  176 بازدید
  0 Comments
176 بازدید
0 Comments

اریگامی لاله

با تقویت انگشتان دست و هماهنگی چشم و دست و مغز شروع به خلق گل لاله کردیم  
  115 بازدید
  0 Comments
115 بازدید
0 Comments

ف مثل فیل / هم‌ آغاز فندق

زبان آموزی با تشخیص کلمات هم آغاز و هم پایان در گروه سنی پیش دبستان کمک میکند تا نو آموزان در کلاس اول دچار اختلال در یادگیری نشوند  
  215 بازدید
  0 Comments
215 بازدید
0 Comments

کاردستی آدم برفی

با هدف تقویت عضلات ظریف و پرورش دقت دیداری و حس زیبایی شناختی کاردستی زیبای آدم برفی ساختیم  
  260 بازدید
  0 Comments
260 بازدید
0 Comments

زبان آموزی گ مثل رنگارنگ‌

Enter your text here ...
  116 بازدید
  0 Comments
116 بازدید
0 Comments