فعالیتهای آزاد در دوران قرنطینه

  با توجه به موضوع آزادی در اموزش ارزشهای زندگی  کمک به والدین در امور آشپزی در منزل  
  127 بازدید
  0 Comments
127 بازدید
0 Comments

نقاشی با موضوع خاطرات نوروز

Enter your text here ...
  119 بازدید
  0 Comments
119 بازدید
0 Comments

نمونه فعالیتهای لوحه نویسی در پیش دبستان

با هدف تقویت مهارتهای پیش نیاز نوشتاری و‌تقویت و تمرکز کودک درشیوه صحبح مداد در دست گرفتن  
  115 بازدید
  0 Comments
115 بازدید
0 Comments

شناخت محله

نو آموزان با دریافت توضیحات مجازی مربی در مورد محله آموزش را فرا گرفته و برای دوستان خود توضیح میدهند  
  115 بازدید
  0 Comments
115 بازدید
0 Comments

مهارتهای حرکتی

نواموزان به تمرین مهارتهای حرکتی در منزل پرداختند، این فعالیت با هدف پرورش عضلات درشت و‌هماهنگی چشم و دست و حرکات پا انجام شد  
  132 بازدید
  0 Comments
132 بازدید
0 Comments

ارزشهای زندگی آزادی۲

از طریق قصه گویی مبحث آزادی برای نو اموزان بازگو شد و از آنها خواسته شد فعالیتی را به صورت آزادانه انجام داده و برای مربی ارسال کنند  
  146 بازدید
  0 Comments
146 بازدید
0 Comments

ارایه تکلیف نو اموزان در ساخت اریگامی

Enter your text here ...
  122 بازدید
  0 Comments
122 بازدید
0 Comments

آموزش اریگامی /اوریگامی خرگوش

Enter your text here ...
  100 بازدید
  0 Comments
100 بازدید
0 Comments

برگزاری کلاس علوم‌ به صورت انلاین

کلاس به صورت پرسش و‌ پاسخ بین مربی و کودکان انجام و در اخر کلاس نو اموزان به صورت تصویری با هم از دلتنگیها گفتند و خاطره سازی کردند  
  118 بازدید
  0 Comments
118 بازدید
0 Comments

روز خانواده مبارک

خانواده، آشیان عشق است و پدر ومادر، همان سایه بان دلسوز و بی منتی که هماره بر سرمان سایه امنیت و آرامش کشیده اند 
  132 بازدید
  0 Comments
132 بازدید
0 Comments

زبان اموزی نشانه ج

توضیحات کودک محور و تشخیص و توجه به تلفظ نشانه  
  111 بازدید
  0 Comments
111 بازدید
0 Comments

نقاشی کودکان پیش دبستان با توجه به شنبدن قصه المر

با هدف تقویت حافظه شنیدی ، پرورش خلاقبت ، ایده پردازی و رشد و‌شک‌‌وفایی حس زیبای شناسی در کودک  
  145 بازدید
  0 Comments
145 بازدید
0 Comments

کاردستی گل( ارایه فعالیت کودکان)

کودکان با وسایل قابل دسترس درمنزل به ساخت گلدان گل پرداختند  
  132 بازدید
  0 Comments
132 بازدید
0 Comments

آموزش اریگامی /اوریگامی خرگوش

Enter your text here ...
  172 بازدید
  0 Comments
172 بازدید
0 Comments

آموزش باغبانی

برگزلری کلاس انلاین با مبحث باغبانی File Name: --- File Size: 898 kb Download File
  124 بازدید
  0 Comments
124 بازدید
0 Comments

مهارت زندگی (همسایه)

بازخورد اموزش مهارت زندگی به صورت محازی 
  158 بازدید
  0 Comments
158 بازدید
0 Comments

میلاد منجی عالم بشریت مبارک

ارایه فعالیت توسط نو اموزان در منزل  Enter your custom HTML codes in this section ... >
  97 بازدید
  0 Comments
97 بازدید
0 Comments

کاردستی گل با ابزار قابل دسترس

Enter your text here ...
  117 بازدید
  0 Comments
117 بازدید
0 Comments

ارزشهای زندگی (آزادی) ارایه نوآموز

نو اموزان پس از دیدن کلیپ اموزشی از طرف مربی نظر خود را در مورد آزادی بیان میکنند  
  127 بازدید
  0 Comments
127 بازدید
0 Comments

به وقت ورزش در دوران قرنطینه

Enter your text here ...
  136 بازدید
  0 Comments
136 بازدید
0 Comments