پروژه کار در منزل اول پسرانه

  11 بازدید
  0 Comments
11 بازدید
0 Comments

پروژه کار در منزل پیش دبستانی

  4 بازدید
  0 Comments
4 بازدید
0 Comments

کار در منزل کامپیوتر پایه اول پسرانه

  8 بازدید
  0 Comments
8 بازدید
0 Comments

عکس نقاشی هایی کار شده در پیش دبستانی

نقاشی هایی که در آبان ماه در پینت تری برای نو گلان کشیده  شده است ،عکس هایشان جهت تمرین نو گلان فرستاده شده است. نوگلان این نقاشی ها را تمرین و چنانکه ایراد داشتند اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد

  15 بازدید
  0 Comments
15 بازدید
0 Comments

گزارش کار پایه اول پسرانه آبان 98

File Name: ---_13980903-205008_1
File Size: 166 kb
Download File
  11 بازدید
  0 Comments
11 بازدید
0 Comments

گزارش کار پیش دبستانی آبان ماه 98

File Name: --_13980903-204502_1
File Size: 167 kb
Download File
  10 بازدید
  0 Comments
10 بازدید
0 Comments

جزوه آموزش ویندز 10 پایه اول

File Name: 13980903-203302
File Size: 1.9 mb
Download File
  8 بازدید
  0 Comments
8 بازدید
0 Comments

جزوه آموزش پینت بخش دوم

File Name: -----
File Size: 1.7 mb
Download File
  8 بازدید
  0 Comments
8 بازدید
0 Comments

جزوه آموزش پینت بخش اول

File Name: -_13980903-175454_1
File Size: 1.5 mb
Download File
  9 بازدید
  0 Comments
9 بازدید
0 Comments

پروژه کار در منزل پایه اول (پسرانه)

  13 بازدید
  0 Comments
13 بازدید
0 Comments

پروژه کار در منزل پیش دبستانی

  19 بازدید
  0 Comments
19 بازدید
0 Comments

گزارش کارگاه کامپیوتر اول پسرانه علوی_مهر ماه 98

گزارش کارگاه کامپیوتر اول پسرانه علوی_مهر ماه 98  

ادامه خواندن
  44 بازدید
  0 Comments
44 بازدید
0 Comments

گزارش کامپیوتر پیش دبستانی مهر ماه 98

گزارش کامپیوتر پیش دبستانی مهر ماه 98

ادامه خواندن
  51 بازدید
  0 Comments
51 بازدید
0 Comments

فعالیتهایی کامپیوتر پیش دبستانی که در خانه انجام شود

فعالیتهایی کامپیوتر پیش دبستانی که در خانه انجام شود

ادامه خواندن
  42 بازدید
  0 Comments
42 بازدید
0 Comments

جزوه مبانی و آموزش کامپیوتر پایه اول

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید

ادامه خواندن
  100 بازدید
  0 Comments
100 بازدید
0 Comments

جزوه مبانی و آموزش ویندز 10 پیش دبستانی

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

ادامه خواندن
  116 بازدید
  0 Comments
116 بازدید
0 Comments