گزیده ای از فعالیت های هفته چهارم فروردین پیش دبستان

کلیپ گزیده ای از فعالیت های کلاس های پیش دبستان علوی در هفته چهارم فروردین سال 99  هفته چهارم فروردین هفته چهارم فروردین https://www.aparat.com/v/lrP5H
  165 بازدید
  0 Comments
165 بازدید
0 Comments

جشن روز پدر مجازی

Enter your text here ... Enter your custom HTML codes in this secti on ...
  121 بازدید
  0 Comments
121 بازدید
0 Comments

آموزش paint 3d (کشیدن یک شکل)_بخش اول _فروردین 98

  151 بازدید
  0 Comments
151 بازدید
0 Comments

آموزش paint 3d (کشیدن یک شکل)_بخش دوم_فروردین 98

  256 بازدید
  0 Comments
256 بازدید
0 Comments

جزوه بخش پنجم paint 3d

File Name: -_----
File Size: 1.5 mb
Download File
  150 بازدید
  0 Comments
150 بازدید
0 Comments

نمونه سوال ریاضی اعشار 2

Enter your text here ...
  184 بازدید
  0 Comments
184 بازدید
0 Comments

نمونه سوال ریاضی اعشار

Enter your text here ...
  164 بازدید
  0 Comments
164 بازدید
0 Comments

نمونه سوال ریاضی 3

Enter your text here ...
  294 بازدید
  0 Comments
294 بازدید
0 Comments

نمونه سوال ریاضی 2

Enter your text here ...
  114 بازدید
  0 Comments
114 بازدید
0 Comments

نمونه سوال ریاضی 1

Enter your text here ...
  128 بازدید
  0 Comments
128 بازدید
0 Comments

نمونه سوال اجتماعی 2

Enter your text here ...
  134 بازدید
  0 Comments
134 بازدید
0 Comments

نمونه سوال اجتماعی

Enter your text here ...
  177 بازدید
  0 Comments
177 بازدید
0 Comments

نمونه سوال هدیه های آسمانی 2

Enter your text here ...
  119 بازدید
  0 Comments
119 بازدید
0 Comments

نمونه سوال هدیه های آسمانی 1

Enter your text here ...
  138 بازدید
  0 Comments
138 بازدید
0 Comments

نمونه سوال فارسی 3

Enter your text here ...
  172 بازدید
  0 Comments
172 بازدید
0 Comments

نمونه سوال فارسی 2

Enter your text here ...
  157 بازدید
  0 Comments
157 بازدید
0 Comments

نمونه سوال فارسی

Enter your text here ...
  141 بازدید
  0 Comments
141 بازدید
0 Comments

تکلیف هفته آخر بهمن ماه

File Name: --5_13981130-113650_1 File Size: 657 kb Download File
  201 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
201 بازدید
0 Comments

آزمون علوم از فصل ۱ تا ۹

ادامه خواندن
  163 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
163 بازدید
0 Comments

expression

Enter your text here ...
  209 بازدید
  0 Comments
209 بازدید
0 Comments