پروژه کار در منزل اول پسرانه

  11 بازدید
  0 Comments
11 بازدید
0 Comments

پروژه کار در منزل پیش دبستانی

  4 بازدید
  0 Comments
4 بازدید
0 Comments

نقاشی دوبعدی پایه اول

  5 بازدید
  0 Comments
5 بازدید
0 Comments

جزوه آموزشی پاورپوینت با موضوع تریگر Trigger پایه سوم

File Name: Trigge_13980912-080119_1 File Size: 244 kb Download File
  3 بازدید
  0 Comments
3 بازدید
0 Comments

سومین جزوه آموزشی انیمیت پایه ششم

File Name: Animate_13980912-075849_1 File Size: 1.8 mb Download File
  3 بازدید
  0 Comments
3 بازدید
0 Comments

کار در منزل کامپیوتر پایه اول پسرانه

  8 بازدید
  0 Comments
8 بازدید
0 Comments

عکس نقاشی هایی کار شده در پیش دبستانی

نقاشی هایی که در آبان ماه در پینت تری برای نو گلان کشیده  شده است ،عکس هایشان جهت تمرین نو گلان فرستاده شده است. نوگلان این نقاشی ها را تمرین و چنانکه ایراد داشتند اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد

  15 بازدید
  0 Comments
15 بازدید
0 Comments

جزوه آموزشی نرم افزار پاورپوینت سربرگ Animation

File Name: Animatio_13980904-092230_1 File Size: 939 kb Download File
  22 بازدید
  0 Comments
22 بازدید
0 Comments

جزوه آموزشی scratch2

File Name: Scratch3 File Size: 1.7 mb Download File
  12 بازدید
  0 Comments
12 بازدید
0 Comments

جزوه آموزشی Adobe Animate2019

File Name: Animate3 File Size: 411 kb Download File
  9 بازدید
  0 Comments
9 بازدید
0 Comments

گزارش کار پایه اول پسرانه آبان 98

File Name: ---_13980903-205008_1
File Size: 166 kb
Download File
  11 بازدید
  0 Comments
11 بازدید
0 Comments

گزارش کار پیش دبستانی آبان ماه 98

File Name: --_13980903-204502_1
File Size: 167 kb
Download File
  10 بازدید
  0 Comments
10 بازدید
0 Comments

جزوه آموزش ویندز 10 پایه اول

File Name: 13980903-203302
File Size: 1.9 mb
Download File
  8 بازدید
  0 Comments
8 بازدید
0 Comments

جزوه آموزش پینت بخش دوم

File Name: -----
File Size: 1.7 mb
Download File
  8 بازدید
  0 Comments
8 بازدید
0 Comments

جزوه آموزش پینت بخش اول

File Name: -_13980903-175454_1
File Size: 1.5 mb
Download File
  9 بازدید
  0 Comments
9 بازدید
0 Comments

جزوه آموزشی Paint3D قسمت دوم- پایه اول

File Name: ----- File Size: 2 mb Download File Enter your text here ...
  17 بازدید
  0 Comments
17 بازدید
0 Comments

جزوه آموزشی Paint3D قسمت اول - پایه اول

File Name: _13980825-093212_1 File Size: 1.3 mb Download File Enter your text here ...
  15 بازدید
  0 Comments
15 بازدید
0 Comments

جزوه آموزشی ویندوز10 قسمت دوم - پایه اول

File Name: 13980825-092841 File Size: 1.9 mb Download File
  11 بازدید
  0 Comments
11 بازدید
0 Comments

پروژه کار در منزل پایه اول (پسرانه)

  13 بازدید
  0 Comments
13 بازدید
0 Comments

پروژه کار در منزل پیش دبستانی

  19 بازدید
  0 Comments
19 بازدید
0 Comments