HW087 Converted2

بلاگ گروه های آموزشی مجتمع علوی شیراز

طرحی نو بسوی آموزش

نويسندگان

صالحی

الهی از تو سپاسگزاریم که به ما آموختی تا به دیگران چیزی گرانبها تر از مال و ثروت ببخشیم و آن سخاوت در کلام محبت آمیزدر امر تعلیم و تربیت است. پس ما را آنقدر توانگرکن تا بتوانیم همیشه دراین مسیر سخاوتمند باشیم.دوست، همکار و اولیای بسیار عزیز و بزرگوار من سلام،هزاران درود بیکران بر شما که افتخار داده به این وبلاگ که متعلق به خود شماست سر زدیده اید. امیدوارم با نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود مارا در این راه یاری کنید. و بتوانید اطلاعات مورد نیاز خود را در این وبلاگ بیابید.
TOP