1 minute reading time (101 words)

عزیزم هر لباسی را به آب و هوای مربوط به خود وصل کن.

#روش_تدریس_نوین

🗣روش كنفرانس ( گرد هم آيي )

«اين روش با روش سخنراني تفاوت دارد زيرا در روش سخنراني، معلم مسئول دادن اطلاعات به دانش آموزان است. در حاليكه در اين روش اطلاعات توسط دانش آموزان جمع آوري و ارائه مي گردد. اين روش مي تواند مشخص كند كه دانش آموزان تا چه اندازه مي دانند. کنفرانس يك موقعيت فعال براي يادگيري به وجود مي آورد. نقش معلم در كنفرانس صرفاً هدايت و اداره كردن جلسه و جلوگيري از مباحثاتي است كه منجر به انحراف از موضوع كنفرانس و روال منطقي آن شود. اين روش براي كليه دروس و سنين مختلف كاربرد دارد.»

رعایت بهداشت فردی{عزیزم ترتیب شکل های زیر را با شم...
ماز زیر را انجام دهید...{تقویت ماهیچه دست-تقویت مه...
 

نظرات

Already Registered? Login Here
بدون نظر