گروه آموزشی پایه سوم دبستان علوی

طرحی نو بسوی آموزش

مطالب مهم درس دوم فارسی

Enter your text here ...

ادامه خواندن
  21 بازدید
  0 Comments
21 بازدید
0 Comments

مطالب مهم درس اول فارسی

Enter your text here ...

ادامه خواندن
  40 بازدید
  0 Comments
40 بازدید
0 Comments

گروه های مواد غذایی

Enter your text here ...

ادامه خواندن
  31 بازدید
  0 Comments
31 بازدید
0 Comments

کلمات مترادف ، متضاد و هم خانواده کتاب فارسی خوانداری

​فرزندان عزیزم برای دریافت کلمات مترادف ، متضاد وهم خانواده  کتاب فارسی  خواندی فایل زیر را دانلود نمایید 

File Name: -----_کلمات مترادف ، متضاد و هم خانواده فارسی خوانداری  
File Size: 139 kb
Download File
ادامه خواندن
  55 بازدید
  0 Comments
55 بازدید
0 Comments

زنگ علوم :گروه نظافت و بهداشت فردی

File Name: ​ریاضی سوم فصل اول 
File Size: 423 kb
Download File
ادامه خواندن
  66 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
66 بازدید
0 Comments

Power point آموزشی ماشین های ورودی و خروجی

​عزیزان گلم برای یادگیری بهتر درس ماشین های ورودی و خروجی فایل زیر را ببینید.

ادامه خواندن
  65 بازدید
  0 Comments
65 بازدید
0 Comments

املا درس دوم فارسی را بیشتر تمرین کنید

Enter your text here ...

File Name: 13970718-210856
File Size: 538 kb
Download File
ادامه خواندن
  61 بازدید
  0 Comments
61 بازدید
0 Comments

تکلیف آخر هفته

سومی های عزیز تکلیف آخر هفته را دانلود کنید 

File Name: ---2
File Size: 717 kb
Download File
ادامه خواندن
  87 بازدید
  0 Comments
87 بازدید
0 Comments

آموزش و ساخت مکعب توسط دختران گلم

Enter your text here ...

ادامه خواندن
  50 بازدید
  0 Comments
50 بازدید
0 Comments

تکلیف 1

Enter your text here ...

ادامه خواندن
  45 بازدید
  0 Comments
45 بازدید
0 Comments

تکلیف آخر هفته ریاضی

​برای دیدن تکالیف آخر هفته اینجا را کلیک کنید.

ادامه خواندن
  85 بازدید
  0 Comments
85 بازدید
0 Comments

جشن عاطفه ها

به منظور تقویت حس نوع دوستی، دختران گلم در مراسم جشن عاطفه ها شرکت کردند.

Enter your text here ...

ادامه خواندن
  25 بازدید
  0 Comments
25 بازدید
0 Comments

اجتماعی

من بزرگتر شده ام.

دختران گلم با آوردن وسایل مربوط به دوران کودکی خود ، با روند رشد خود آشنا شدند.

ادامه خواندن
  43 بازدید
  0 Comments
43 بازدید
0 Comments

آموزش خلاق

​آموزش درس ریاضی به صورت نمایش

ادامه خواندن
  29 بازدید
  0 Comments
29 بازدید
0 Comments

دست ورزی ریاضی

آموزش شمارش چندتاچندتا به کمک چینه و چوب خط 

ادامه خواندن
  18 بازدید
  0 Comments
18 بازدید
0 Comments

نماز جماعت

​شرکت دختران علاقه مند در نماز جماعت

ادامه خواندن
  17 بازدید
  0 Comments
17 بازدید
0 Comments

اجتماعی

من بزرگتر شده ام.. 

ادامه خواندن
  35 بازدید
  0 Comments
35 بازدید
0 Comments

تدریس درس هدیه های آسمان

ادامه خواندن
  36 بازدید
  0 Comments
36 بازدید
0 Comments

تکلیف آخر هفته ریاضی

​برای دریافت نمونه سؤال و توضیحات درس اول ریاضی روی عکس زیر کلیک کنید.

ادامه خواندن
  130 بازدید
  0 Comments
130 بازدید
0 Comments

خلاصه و نمونه سوال درس 1 علوم

.​

ادامه خواندن
  154 بازدید
  0 Comments
154 بازدید
0 Comments