گروه آموزشی پایه سوم دبستان علوی

طرحی نو بسوی آموزش

آموزش دسته بندی

ادامه خواندن
  16 بازدید
  0 Comments
16 بازدید
0 Comments

آموزش تقارن مرکزی با استفاده از نرم افزار

ادامه خواندن
  38 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
38 بازدید
0 Comments

تکلیف شب ریاضی پایه ششم

گل پسرم نمونه سوالات هدیه ها را حل کنید 

ادامه خواندن
  24 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
24 بازدید
0 Comments

آشنایی با انواع ابرها

ادامه خواندن
  68 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
68 بازدید
0 Comments

آب های زیر زمینی

ادامه خواندن
  55 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
55 بازدید
0 Comments

آشنایی با کلماتی که حرف (ی) در آخر آن صدای ( آ ) می دهد.

ادامه خواندن
  39 بازدید
  0 Comments
39 بازدید
0 Comments

دست ورزی های تقارن

ادامه خواندن
  36 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
36 بازدید
0 Comments

پوستر کلمات اُ استثنا

ادامه خواندن
  29 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
29 بازدید
0 Comments

املای کار نیک

Enter your text here ...

ادامه خواندن
  52 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
52 بازدید
0 Comments

دریافت پرچم قلم... تبریک به دانش آموزان خوبم

ادامه خواندن
  27 بازدید
  0 Comments
27 بازدید
0 Comments

نمونه هایی از دست ورزی مختصات یابی دانش آموزان روی نقشه

ادامه خواندن
  35 بازدید
  0 Comments
35 بازدید
0 Comments

بیشتر بدانیم ( چرا نور رعدوبرق را قبل از شنیدن صدای آن می بینیم ؟)

ادامه خواندن
  66 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
66 بازدید
0 Comments

برترین های دفتر برنامه ریزی هفته اول دی ماه

Enter your text here ...

ادامه خواندن
  45 بازدید
  0 Comments
45 بازدید
0 Comments

اوریگامی روباه

ادامه خواندن
  52 بازدید
  0 Comments
52 بازدید
0 Comments

گزارش بازدید از ایستگاه هواشناسی (آوا تقی زاده)

ادامه خواندن
  58 بازدید
  0 Comments
58 بازدید
0 Comments

تکلیف ریاضی تم 24

ادامه خواندن
  30 بازدید
  0 Comments
30 بازدید
0 Comments

تدریس دانش آموز گلم با موضوع تساوی کسرها

-آشنایی با کسرهای مساوی بوسیله نیمروهای خوشمزه 

ادامه خواندن
  74 بازدید
  0 Comments
74 بازدید
0 Comments

ریاضی_آموزش الگوی عددی بابازی

ادامه خواندن
  34 بازدید
  0 Comments
34 بازدید
0 Comments

دخترای گلم با دست ساخته های خود ، چرخه ی آب را برای دوستانشان ترسیم نمودند.

ادامه خواندن
  30 بازدید
  0 Comments
30 بازدید
0 Comments

تکلیف و نمونه سوال ریاضی(تقارن و چند ضلعی ها)

ادامه خواندن
  25 بازدید
  0 Comments
25 بازدید
0 Comments