آموزش مجازی ارزش های زندگی (میهن پرستی)

  199 بازدید
  0 Comments
199 بازدید
0 Comments

تکلیف هفته چهارم اردیبهشت

Enter your text here ...   Download PDF File Here
  272 بازدید
  0 Comments
272 بازدید
0 Comments

اوریگامی حلزون و کاردستی موش نو آموزان

Enter your text here ...
  182 بازدید
  0 Comments
182 بازدید
0 Comments

ساخت کلیپ نوآموز به مناسبت روزشیراز

Enter your text here ...
  179 بازدید
  0 Comments
179 بازدید
0 Comments

کاردستی و اوریگامی نو آموز

Enter your text here ...
  275 بازدید
  0 Comments
275 بازدید
0 Comments

تکلیف هفته

Enter your text here ...   Download PDF File Here
  261 بازدید
  0 Comments
261 بازدید
0 Comments

زبان آموزی نشانه (چ چـ) با رویکرد کودک محور

Enter your text here ...
  208 بازدید
  0 Comments
208 بازدید
0 Comments

صحبت نوآموز درباره حافظ

Enter your text here ...
  150 بازدید
  0 Comments
150 بازدید
0 Comments

علوم چهار فصل

  177 بازدید
  0 Comments
177 بازدید
0 Comments

اوریگامی پنگوئن

IMG-20200422-WA0366
  249 بازدید
  0 Comments
249 بازدید
0 Comments

مهارت حرکتی توسط نو آموزان

Enter your text here ...
  152 بازدید
  0 Comments
152 بازدید
0 Comments

خواندن شعر بهارتوسط نو آموزان

Enter your text here ...
  299 بازدید
  0 Comments
299 بازدید
0 Comments

اموزش فصل بهار وتابستان

Enter your text here ...
  209 بازدید
  0 Comments
209 بازدید
0 Comments

زبان آموزی(رویکرد کودک محور)

Enter your text here ...
  187 بازدید
  0 Comments
187 بازدید
0 Comments

فعالیت های هفته سوم فروردین ماه

Enter your text here ...
  175 بازدید
  0 Comments
175 بازدید
0 Comments

نمایشگاه کتاب های مصور پیش دبستان شعبه 3

Enter your text here ... Enter your custom HTML codes in this section ...
  228 بازدید
  0 Comments
228 بازدید
0 Comments