روز آتش نشان

در این روز یک آتش نشان عزیز  در جمع نوآموزان حضور پیدا کرد و کودکان با شغل آتش نشانی و برخی از خدماتی که آتش نشانان به مردم میدهند و همچنین شماره آتش نشانی از زبان یک آتش نشان آشنا شدند 
  174 بازدید
  0 Comments
174 بازدید
0 Comments

20 مهر روز بزرگداشت حافظ

حافظ خوانی نوگلان پیش دبستانی علوی و تقدیر از نوآموزان توسط مدیریت پیش دبستانی سرکار خانم حسن زاده عزیز
  154 بازدید
  0 Comments
154 بازدید
0 Comments

انس با قرآن وقصه گویی نوگلان پیش دبستانی

​قرآن کریم بهترین مرجع راهنمای سعادت بشری است و انس با آن چراغ روشنی در همه دوره‌ها است و چه بهتر که این انس و آشنایی از دوران کودکی که سنگ بنای شخصیت آدمی شکل می‌گیرد، زمینه‌سازی شود.
  168 بازدید
  0 Comments
168 بازدید
0 Comments

16 مهر روز جهانی کودک مبارک

  230 بازدید
  0 Comments
230 بازدید
0 Comments

آموزش بهداشت و بهداشت شخصی

​در این مبحث نوآموزان با مفهوم بهداشت شخصی و اجتماعی و لزوم رعایت آن و نقش آن در زندگی و برخی از کارهایی که سلامت فردی و اجتماعی را تضمین مینماید از جمله تغذیه سالم-بهداشت و واکسیناسیون-ورزش و تغذیه سالم و خواب مناسب و....آشنا شدند
  231 بازدید
  0 Comments
231 بازدید
0 Comments

اولین جلسه توجیهی کلاسی با والدین در تاریخ اول مهر ماه98

در این جلسه برای والدین در مورد جشنواره ها وسایر برنامه های مجتمع و کلاس توضیح داده شد و کتاب شعر خوب و سالنامه فعالیت های مجتمع تحویل آنها داده شد
  416 بازدید
  0 Comments
416 بازدید
0 Comments

آموزش تلفیقی انواع خط

در این مبحث نوآموزان با انواع خط تلفیق با آموزش مفهوم داخل و خارج و دور و نزدیک و اشکال هندسی و فضای محدود با بازی و دست ورزی و قصه گویی آشنا شدند 
  419 بازدید
  0 Comments
419 بازدید
0 Comments

جشن غنچه ها

اول مهر آغاز مهربانی و مهر ورزی بر شما نوگلان پیش دبستانی علوی مبارک
  146 بازدید
  0 Comments
146 بازدید
0 Comments